Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego

100od
100od

Podatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów

200od
200od

Księgi Handlowe

500od
500od

Pozostałe usługi

50od
50od

Ewidencja Przychodów dla celów podatku zryczałtowanego + KPiR bez VAT

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 sztuk 100 zł
do 20 sztuk 150 zł
21-30 szt. 200 zł
31-50 szt. 250 zł
51-75 szt. 300 zł
76-100 szt. 350 zł
101-150 szt. 400 zł
151-200 szt. 500 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 200 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów + ryczałt + VAT

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 sztuk 200 zł
6-20 szt. 250 zł
21-30 szt. 350 zł
31-50 szt. 500 zł
51-75 szt. 600 zł
76-100 szt. 700 zł
101-150 szt. 800 zł
151-200 szt. 1000 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 300 zł

Księgi Handlowe

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 10 sztuk 500 zł
11-25 szt. 600 zł
26-50 szt. 900 zł
51-10 szt. 1300 zł
101-150 szt. 1700 zł
151-200 szt. 2100 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 500 zł

Kadry - Płace

Ilość Pracowników z ZUS

od 1-5 pracowników 40 zł
od 6-20 pracowników 35 zł
od 20 pracowników 30 zł

 

Ilość Pracowników bez ZUS

od 1-5 pracowników 20 zł
od 6-20 pracowników 15 zł
od 20 pracowników 10 zł

Pozostałe usługi

inne usługi cena netto
Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika 50 zł
Raporty do GUS 100 zł
Wysłanie elektronicznej deklaracji 0 zł
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wys. opłaty za grudzień
Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowy Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach powyżej
Wprowadzenie zaległości podatkowych Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach powyżej, minus 25% za każdy pełny rok kalendarzowy
Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 500 zł
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
Przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty 150 zł
Rozliczenie roczne PIT dla osób fizycznych i prawnych od 30 zł
Korekta deklaracji z winy klienta (dostarczenie dokumentów po terminie) 100 zł
Opłata środowiskowa 500 zł