Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego

150od
150od

Podatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów

250od
250od

Księgi Handlowe

500od
500od

Pozostałe usługi

55od
55od

Ewidencja Przychodów dla celów podatku zryczałtowanego + KPiR bez VAT

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 sztuk od 150 zł
do 20 sztuk od 200 zł
21-30 szt. od 250 zł
31-50 szt. od 300 zł
51-75 szt. od 350 zł
76-100 szt. od 400 zł
101-150 szt. od 450 zł
151-200 szt. od 500 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 200 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów + ryczałt + VAT

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 sztuk od 250 zł
6-20 szt. od 350 zł
21-30 szt. od 400 zł
31-50 szt. od 500 zł
51-75 szt. od 600 zł
76-100 szt. od 700 zł
101-150 szt. od 800 zł
151-200 szt. od 1000 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 300 zł

Księgi Handlowe

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 10 sztuk od 500 zł
11-25 szt. od 600 zł
26-50 szt. od 900 zł
51-10 szt. od 1300 zł
101-150 szt. od 1700 zł
151-200 szt. od 2100 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 500 zł

Kadry - Płace

Listy płac+kadry+ZUS (ceny netto)

od 1-5 pracowników 55 zł
od 6-20 pracowników 50 zł
od 20 pracowników 45 zł

Umowy zlecenia i pracownicy bez ZUS

od 1-5 pracowników 40 zł
od 6-20 pracowników 35 zł
od 20 pracowników 30 zł

Pozostałe usługi

Inne usługi cena netto
Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika 50 zł
Raporty do GUS od 100 zł
Wysłanie elektronicznej deklaracji w cenie usługi księgowej
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia
Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowy Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach powyżej
Wyprowadzenie zaległości podatkowych Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach powyżej, minus 25% za każdy pełny rok kalendarzowy+min.100 zł za wprowadzenie dokumentów z każdego miesiąca
Rozliczenie roczne PIT dla osób fizycznych i prawnych od 50 zł
Korekta deklaracji z winy klienta (dostarczenie dokumentów po terminie) 150 zł
Opłata środowiskowa od 200 zł